Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

BOSplus

Nieuwsberichten

Current Articles | Categories | Search

28.08.2020

Farming for climate

Farming for  Climate wil landbouwers ondersteunen in hun transitie naar agro-ecologische landbouw. De vzw is op zoek naar landbouwers die bereid zijn om de stap naar agro-ecologische landbouw te maken. 

Farming4Climate vindt organisaties – meestal bedrijven – die in het kader van hun duurzaamheidbeleid deze landbouwers financieel willen ondersteunen in hun transitie. Deze ondersteunende organisaties betalen jaarlijks gedurende 5 jaar een bijdrage van ca 300 EUR/ha. Dat budget wordt voor 70% besteed volgens de belangrijkste behoeften van de landbouwer in het kader van zijn transitieproject. Meestal gaat het hier om het (mee) financieren van investeringen, het dekken van mogelijke tijdelijke rendement verliezen en de dagdagelijkse agronomische ondersteuning.

30% van dat budget wordt besteed aan de kosten van F4C, grotendeels aan een communicatiepakket voor de ondersteunende organisaties. Organisaties willen uiteraard hun inspanningen inzake milieu kenbaar maken aan hun klanten, prospecten, leveranciers en eigen medewerkers : daar zorgt Farming for Climate voor, af en toe met de medewerking van de ondersteunde landbouwer.

Farming for Climate maakt zelf geen winst. De 8 teamleden van Farming for Climate halen geen financieel voordeel uit het project.

Vandaag is Farming for Climate op zoek naar landbouwers die bereid zijn om agro-ecologische transitieprojecten te lanceren, en die beroep zouden willen doen op het programma van Farming for Climate.

We staan op het punt om een pilootproject te ondertekenen met een bank en hiervoor ontbreekt boerderijen/projectkandidaten in Vlaanderen. We hopen dat de ondertekening van deze piloot de eerste van een lange reeks zal zijn.

 

Samenvattend zou de bank 20ha in overgang van 5 boerderijen financieren (deze 20ha moeten de komende 5 jaar hetzelfde blijven en het doel van Farming4Climamte is om de rest van de oppervlakte  te laten financieren met andere bedrijven in de pipe).

 

Om dit te doen moeten we 10 boerderijen/projecten voorstellen waaruit de bank er 5 zal selecteren. De 20 ha in transitie wordt gefinancierd op het niveau van 210 euro/ha per jaar (70% van 300€, of 150 euro voor de transitie en 60 euro voor de agro-ecologische technische ondersteuning) voor 5 jaar (wat neerkomt op een budget van 21.000 euro per boerderij over 5 jaar).

 

Meer informatie over het initiatief van Farming for Climate vind je hier.

Geïnteresseerd ? Stuur gerust en vrijblijvend een mail naar farming4climate@gmail.com. Graag daarin de volgende informatie vermelden: de totale oppervlakte van de boerderij, het type productie, een korte beschrijving van het agro-ecologische project, een beschrijving van de eerste stappen die zijn genomen, de doelstellingen en de behoeften. Voor meer info: bel Pascal Durdu op 0473 55 86 23

© .