Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

BOSplus

Nieuwsberichten

Current Articles | Categories | Search

26.06.2020

Nieuw agroforestry-traject van start in oktober 2020

Goed nieuws! Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) keurde het projectvoorstel van het Consortium Agroforestry Vlaanderen goed. We behaalden een hoge score en gaan dan ook vanaf oktober dit jaar aan de slag met een nieuw traject rond agroforestry voor de komende vier jaar. Met dit nieuwe project ‘AGROFORESTRY 2025’ mikken we op het verhogen van de toepasbaarheid van agroforestry binnen de Vlaamse landbouwsector via het optimaliseren van de verschillende facetten binnen dit teeltsysteem, alsook via de ontwikkeling van haalbare financierings- en verdienmodellen.


Vertrekpunt is het gegeven dat er een wisselwerking nodig is tussen de ontwikkeling van innovatieve agroforestry-systemen op perceels- en bedrijfsniveau enerzijds en de ontwikkeling van innovatieve businessmodellen en arrangementen anderzijds. Anders gezegd, de ontwikkeling van beide moet samen gebeuren; we kunnen niet eerst een businessmodel ontwikkelen zonder te weten of landbouwers de producten en diensten die hierin ‘verhandeld’ zullen worden, willen en kunnen leveren en in welke mate. We kunnen ook niet eerst een agroforestry-systeem ontwikkelen op bedrijfsniveau, en dan pas werken aan een businessmodel om de producten en diensten die hieruit voortkomen te verhandelen. Dit project is dan ook zo opgebouwd dat ontwikkeling in wisselwerking kan gebeuren, aan de hand van veranderings- of innovatietrajecten die als rode draad doorheen het project lopen. Dit gebeurt in sterke interactie met landbouwers en andere actoren, die als projectambassadeurs een sturende rol opnemen. Het eindresultaat: het ontsluiten van het volledige potentieel van breed gedragen, efficiënte en rendabele agroforestry-systemen, in hun diverse vormen.

© .