Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

26.02.2019

Masterclasses agroforestry in Vlaanderen

Ben je aan de slag met agroforestry of overweeg je dat? Ben je op zoek naar heel concrete handvaten? Of wil je graag verkennen wat dit teelsysteem kan betekenen voor jouw organisatie, voor ruimtelijk beleid, gebiedsgerichte werking, klimaatengagementen of maatschappelijk gedragen voedselproductie? Neem deel aan de FARM-LIFE Masterclasses in 2019


ILVO gaat, in het kader van het FARM-LIFE project en samen met zes Nederlandse partners, aan de slag met vernieuwende bedrijfsmodellen voor leefbare en veerkrachtige agroforestry systemen. Onder meer via een reeks “masterclasses” willen de projectpartners alle belanghebbenden ondersteuning bieden en zo de transitie naar haalbare en efficiënte agroforestry ondersteunen.

Binnen de masterclasses worden tools, opleidingen en informatie allerhande aangereikt, daarbij gebruik makend van de ervaring van Agroforestry Vlaanderen, landbouwers die in de praktijk staan en andere experts. Zowel technische, economische als wetgevende aspecten komen aan bod. Ook proberen we eventuele barrières aan te pakken of concrete kansen te benutten, door binnen deze masterclasses de juiste mensen rond tafel te krijgen en ruimte te bieden voor overleg. We onderscheiden twee parallelle reeksen: een algemene reeks die voor iedereen toegankelijk is, en een gebiedsgerichte reeks die zal focussen op de ontwikkeling van een stimulerende omgeving voor agroforestry binnen één welbepaald focusgebied in Vlaanderen (nog nader te bepalen).

Deelname is steeds vrijblijvend en kan beslist worden op basis van het programma van elke masterclass. Hieronder een schema met een voorlopige planning en inhoud. Dit wordt weliswaar verder op punt gesteld op basis van de interesse van de deelnemers en het geselecteerde focusgebied. 

Interesse?

Laat het weten via dit formulier of via een mailtje aan info@agroforestryvlaanderen.be
© .