Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

BOSplus

Nieuwsberichten

Current Articles | Categories | Search

21.06.2018

Excursie: Agroforestry in Noord-Frankrijk

Zoals de twee voorgaande jaren organiseert het consortium Agroforestry Vlaanderen ook dit jaar weer een studiereis. Deze keer in samenwerking met AGROOF, een studiebureau dat zich gespecialiseerd heeft  in agroforestry. Tussen maandag 17 september en woensdag 19 september nemen we een kijkje bij onze Franse buren. Tijdens deze studiereis ligt de focus op productie van kwaliteitshout, professioneel beheer, agronomische impact en vermarkting van houtige biomassa.


Interesse om samen met ons een blik te werpen op hoe onze Franse buren agroforestry implementeren op hun bedrijf? Bekijk dan snel het programma en schrijf je in.Zoals de twee voorgaande jaren organiseert het consortium Agroforestry Vlaanderen ook dit jaar weer een studiereis. Deze keer in samenwerking met AGROOF, een studiebureau dat zich gespecialiseerd heeft in agroforestry. Tussen maandag 17 september en woensdag 19 september nemen we een kijkje bij onze Franse buren. Tijdens deze studiereis ligt de focus op productie van kwaliteitshout, professioneel beheer, agronomische impact en vermarkting van houtige biomassa.
Interesse om met ons mee te gaan om te zien hoe onze Franse buren het aanpakken? Lees dan hier het programma en schrijf je in.

We vertrekken op maandagmorgen 17 september in Gent. ‘s Morgens bezoeken we de agroforestry-aanplant van Marc Lefebvre in Guines. Deze aanplant, 40 ha groot, werd gestart in 2012 en heeft als doel het leveren van kwaliteitshout en constructiehout en dit onder een regime van niet-kerende bodembewerking. De aanplant is wel nog jong, maar de landbouwkundige technieken die worden toegepast staan op punt. Na het middagmaal brengen we een bezoek aan de agroforestry aanplant van de familie Leduc in Brunembert. Het is een experimentele aanplant waar onder andere gekeken wordt naar boomsoort en boombescherming. Aan de hoeve is ook een kaasmakerij gekoppeld. We sluiten de dag af met een bezoek aan een mobiele houtzagerij in het Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, waarna we doorrijden naar Beauvais om er de goed gevulde dag te verteren.


Dinsdag 18 september hervatten we onze studiereis met een bezoek aan de proefvelden van de landbouwkundige school van Beauvais. Tussen de aanplant van 34 ha worden de grote akkerbouwteelten verbouwd zoals aardappelen en tarwe. Deze acht jaar oude agroforestry aanplant heeft als doel om kwaliteitshout en constructiehout te leveren. Hier wordt ook even stilgestaan bij de capaciteit van agroforestry systemen om plaagdruk te controleren (SCA0PEST). We nuttigen het middageten op de campus van Beauvais om daarna door te rijden naar een volgend inspirerend bedrijf. Het bedrijf van Marcel Jeanson telt een agroforestry aanplant van 300 ha. De heer Jeanson verbouwt met name aardappelen. Hij heeft op al zijn percelen hagen aangeplant met een tussenafstand van 120 meter. De aanplant zorgt voor een interessante interactie tussen de bomen en de aardappelen. Vandaag exploiteert hij de hagen voor biomassa.

De laatste dag van de studiereis (woensdag 19 september) starten we met een bezoek aan het landbouwbedrijf van Gérard Delva. Dit bedrijf heeft een agroforestry aanplant gerealiseerd met de hulp van de CRRG (Centre Régional de Ressources Génétiques). De heer Delva heeft er voor gekozen om hoogstam appelbomen te combineren met schapen. De geoogste appels worden verwerkt in sap en worden gecertificeerd door het Parc Naturel Régional de L’Avesnois. Na het versterken van de innerlijke mens met een lokale lunch, brengen we een bezoek aan een collectieve die zich heeft toegelegd op het exploiteren van het heggenlandschap, en daar nemen we ook een kijkje bij een installatie die energie wint uit biomassa. Na dit laatste bezoek kunnen we de opgedane kennis laten bezinken en zetten we terug koers naar Gent.

Het programma kan mogelijks nog lichtjes wijzigen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de te bezoeken landbouwers.
De deelnameprijs voor de excursie bedraagt 190 euro per deelnemer (240 euro voor wie een enkele kamer wenst). De meerkost dragen we bij vanuit onze projectwerking.

Inschrijven kan via het online registratieformulier.

De ingeschrevenen ontvangen uiterlijk op 20 juni een bevestiging en meer gedetailleerde info over het programma en de betalingswijze. De inschrijving wordt na betaling als definitief beschouwd. 

Vragen? 

Contacteer ons via info@agroforestryvlaanderen.be


© .