Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

19.04.2018

230 Bomen tegen erosie en wateroverlast

Louis-Marie Tennstedt runt een akkerbouwbedrijf in Vollezele met ongeveer 31 ha akkers, 6 ha weilanden en 12 ha bos en is daarbij ook een adept van Agroforestry. Dit is een concept van landgebruik waarbij het planten en/of actief beheren van bomen wordt gecombineerd met landbouw of veeteelt. In die zin waren Louis-Marie, zijn echtgenote en hun schoonzoon Wouter vandaag aan de slag op één van hun velden langsheen de Grotestraat. Samen met leerlingen van de Ukkelse school Institut Montjoie en onder de auspiciën van de Koninklijke Bosbouw Maatschappij plantten zij er zo’n 230 bomen aan.


Het project kadert ook in het Europees project Forêt Pro Bos (France-Wallonie-Vlaanderen) dat een oplossing wil bieden aan de behoeften om de regionale houtbronnen te vergroten, te vernieuwen, te groeperen en te valoriseren. Dit grensoverschrijdende project ging officieel van start op 1 oktober 2016 en dit voor een duur van 4 jaar. Het verenigt 11 partners waaronder ook de Koninklijke Bosbouw Maatschappij.

De beplanting in de Grotestraat werd onder begeleiding uitgevoerd door een achttal leerlingen van het 5de jaar secundair onderwijs richting ‘Environnement’. Er werd gekozen voor de inheemse zoete kers (Prunus Avium), de winterlinde (Tilia Cordata) en de okkernoot (Juglans Intermedia). De zoete kers-poten zijn overigens ook nog eens een product van Louis-Marie’s eigen kweek.

Agroforestry

Het was bio-ingenieur Paul Pardon (UGent/Onderzoekspartner Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) die toelichting verstrekte aangaande Agroforestry Vlaanderen. “Agroforestry is eigenlijk een nieuwe naam voor iets dat altijd al heeft bestaan. Het is een combinatie van bomen met een klassiek landbouwgewas of met dieren op hetzelfde perceel. Agroforestry biedt voordelen op voorwaarde dat het op een goede manier wordt aangepakt, met andere woorden de juiste bomen moeten worden gecombineerd met het juiste gewas en het juiste beheer.  Zo worden op het perceel aan de Grotestraat de bomen aangeplant op drie rijen en dit in de richting noord/zuid om schaduwschade aan de gewassen zoveel als mogelijk te beperken. Ook is tussen de rijen voldoende ruimte voorzien om landbouwmachines zonder hinder te kunnen inzetten. Gezien het hier gaat om een hellend perceel heeft de toedracht van de aanplant van bomen loodrecht op de helling ook nog een effect op de watererosie. Hetgeen dan ook de geregelde wateroverlast in de naburige Lindestraat zal ten goede komen. Op economisch vlak dan weer wordt er van uitgegaan dat de bomen vruchten en/of kwaliteitshout opleveren, wat het mogelijk verlies aan landbouwopbrengst ruimschoots moet compenseren”.

Ook erosiestrook

Via een braakliggende erosiestrook levert het Tennstedt landbouwbedrijf ter plekke in dezelfde context overigens ook nog een bijkomende bijdrage ten voordele van het natuur- en het landschapsbeheer en die een positieve invloed heeft op de erosiebestrijding en het waterbeheer. Die inspanning wordt daarenboven gesubsidieerd via een beheersovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Bomenteller

Ook burgemeester Kris Poelaert is best tevreden met het project: ‘De aanplant komt niet alleen ten goede aan de wateroverlast en de erosie maar brengt ook de gemeentelijke ‘bomenteller’ op 979. Die ‘bomenteller’ is een project dat in 2014 werd onderschreven en waarbij de gemeente zich engageerde om het bomencontingent op haar grondgebied tegen eind 2019 te zien stijgen met 1000 stuks”.

Lees ook: https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/230-bomen-trekken-ten-strijde-tegen-erosie-en-wateroverlast/34098 

 

© .