Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

19.03.2018

Wetenschappelijke paper: Waarom wordt agroforestry tot op heden nog maar beperkt toegepast?

In januari 2018 verscheen in het internationale tijdschrift ‘Agricultural systems’ een wetenschappelijk artikel geschreven door doctoraatsstudente Lieve Borremans, verbonden aan ILVO en ULB. Het artikel analyseert agroforestry volgens een landbouwinnovatiesysteem perspectief. Op deze manier wil het verklaren waarom agroforestry tot op heden nog maar beperkt wordt toegepast, en wat er moet veranderen opdat het logischer en vanzelfsprekender wordt voor landbouwers om bomen aan te planten op hun bedrijf.


De studie vertrekt van het feit dat agroforestry tot op zekere hoogte antwoord kan bieden op belangrijke problemen in de landbouw. Toch observeren de auteurs dat de agroforestry-subsidie, die sinds 2011 bestaat in Vlaanderen, niet geresulteerd heeft in een enorme toename in het aantal ha agroforestry dat jaarlijks wordt aangeplant. Dit doet vermoeden dat er meerdere barrières zijn die adoptie van agroforestry door landbouwers in de weg staan.

Om deze barrières beter te begrijpen en te weten te komen welke actoren een rol te spelen hebben in dit verhaal, werd er een landbouwinnovatiesysteemanalyse (‘agricultural innovation system analysis’) uitgevoerd. Het concept ‘landbouwinnovatiesysteem’ staat hier voor het geheel van systemen (landbouwsystemen, maar ook markt-, economische, beleids- en sociale systemen) die bijdragen tot innovatie in de landbouw. In die zin wordt er bij een landbouwinnovatiesysteemanalyse niet alleen gekeken naar de directe barrières voor de landbouwer, maar ook naar de onderliggende barrières. De data die verzameld werden om de landbouwinnovatiesysteemanalyse te voeden zijn van kwalitatieve aard. Zo werden er 25 belangrijke stakeholders geïnterviewd, werden er twee focusgroepen georganiseerd,  en werd er een literatuurstudie uitgevoerd. Analyse van de data leidde tot een hele lijst aan barrières, obstakels en uitdagingen die vandaag maken dat de adoptie van agroforestry beperkt blijft. Deze werden vervolgens geclusterd rond 5 belangrijkste thema’s die naar voren kwamen. Voor elke cluster werd er ten slotte een traject vooropgesteld, die belangrijke acties bundelen en waarop ingezet moet worden voor meer agroforestry in Vlaanderen.

Wat zijn nu die die thema’s die naar voren kwamen, en de bijbehorende trajecten die uitgewerkt werden? Wel, ze focussen zich op (1) onderzoek en technologie, om de inpasbaarheid en productiviteit van agroforestry te verbeteren, (2) marktwerking en financiën, om nieuwe ketenstructuren op te zetten en agroforestry financieel rendabel te maken, (3) beleid en regelgeving, om te komen tot een duidelijk en volwaardig juridisch landschap en een effectieve stimuleringsmaatregelen, (4) communicatie en educatie, om de actoren kennis te laten maken met agroforestry, en andere agro-ecologische systemen, en (5) sociologie en perspectieven, om de dialoog tussen invloedrijke groepen te versterken. Wat voor de auteurs duidelijk is, is de grote samenhang en wisselwerking tussen de verschillende trajecten, die elkaar onderling versterken. Zo concluderen ze dat de kans op een doorbraak wat betreft agroforestry het grootst is wanneer alle relevante actoren samenwerken en inzetten op elk van de vijf trajecten.

Volledige studie: Borremans, L., Marchand, F., Visser, M., Wauters, E. 2018. Nurturing agroforestry systems in Flanders: Analysis from an agricultural innovation systems perspective. Agricultural Systems, 162, 205-219. Doi: 10.1016/j.agsy.2018.01.004

De volledige studie kan je lezen tot 31/03/2018 onder volgende link:  https://authors.elsevier.com/a/1WXPe,70zHVWkw
Na 31/03/2018 kan je een maitje sturen naar lieve.borremans@ilvo.vlaanderen.be.

© .