Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

09.03.2018

Euraf 2018 Conferentie NIJMEGEN - 28-31 mei 2018

  EURAF conferentie in Nijmegen 28-31 mei 2018.
Het is ditmaal niet zo ver dus zeker de moeite.

Klik hier voor het programma 

Programma:

http://www.euraf2018conference.eu/programma/

Voor wie?

  • Landbouwers die zich aangesproken voelen door het  doel het congres: inspirerende transities naar Agroforestry als duurzaam landgebruik.
  • Wetenschappers die bezig zijn met vragen rond de ontwikkeling van agroforestry als landbouwsysteem, dat zowel ecologisch als economisch rendeert
  • Beleidmakers en bestuurders op alle niveaus van gemeente tot Europees parlement.

Waarom deelnemen?

Het programma is zo gemaakt dat er voor iedere deelnemer wat te halen is, maar aan degenen die het werkelijk moeten gaan doen, namelijk de landbouwers zelf zal tijdens de EURAF 2018 conference extra aandacht worden besteed.

De conferentie biedt de mogelijkheid om in een zeer korte tijd in contact te komen met de “state of the art” op het vakgebied agroforestry. Wetenschappers, landbouwers, beleidmakers en bestuurders uit heel Europa (en daarbuiten) komen hier samen om kennis en ervaring te delen.

“Lest best”

In het programma heet het ‘slotverklaring’ maar in feite gaat het om een proces dat begint bij de aftrap van het  congres. Het streven is samen op zoek te gaan verschillen tussen denken en doen: wie wil veranderen en wat gebeurt er dan ?  

Onder leiding van Prof. Dr. Ir R.P.O. Rogier Schulte, hoogleraar Farming Systems Ecology aan de Wageningen UR, gaan we op dag 3 samen aan de slag met alle in de voorafgaande dagen verzamelde informatie, vragen, antwoorden, stellingen, reacties en conclusies . U heeft namelijk (gemerkt of ongemerkt) gedurende de hele conferentie al meegewerkt aan dit programmaonderdeel.

Aan de hand van een universeel, fictief maar voor iedereen zeer herkenbaar agrarisch bedrijf van John en Klaartje gaan we bruggen bouwen tussen het denken en het doen van alle deelnemers.

Als instrument gebruiken we het interactieve “Mentimeter”. Dit digitale hulpmiddel stelt een grote groep in staat om zeer effectief, plezierig en onbevooroordeeld ingewikkelde vraagstukken te beantwoorden of meningen te delen. Dat levert vervolgens zeer betrouwbare en vaak verassende resultaten op. De ervaring heeft geleerd dat  dit soort sessies door hun een open en constructieve sfeer tot verrassende inzichten leidt en voor velen nieuwe energie oplevert. Iedereen kan aan zijn trekken komen en iedereen werkt mee aan het  zoeken naar antwoorden.

© .