Partners

UGent

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

18.10.2017

14 nieuwe agroforestry dossiers goedgekeurd

aanplant hazelaarOok dit jaar konden landbouwers een subsidieaanvraag boslandbouw indienen, en dit tot 15 september. Zestien landbouwers vroegen deze subsidie aan, veertien dossiers werden goedgekeurd.


De goedgekeurde dossiers omvatten een totale oppervlakte van ruim 36 ha, verspreid over 24 percelen bij 14 landbouwers. De gemiddelde perceelsoppervlakte bedraagt 1.6 ha, de gemiddelde boomdensiteit ruim 110 bomen/ha. Walnoten, hazelaars, tamme kastanjes en hoogstam appelbomen zijn het meest populair. Daarnaast wordt ook voor onder meer peer, kers, populier, linde, veldesdoorn, esdoorn, eik en zwarte els gekozen. Naast inpassing van de bomen in plantaardige productiesystemen, wordt agroforestry ook toegepast in de uitloop van bv pluimvee en varkens.

Ondanks de vele verbeteringen die de afgelopen jaren reeds gerealiseerd zijn op vlak van regelgeving inzake boslandbouw, wordt ook dit jaar jammer genoeg weer duidelijk dat een aantal wetgevende knelpunten en criteria de goedkeuring van bepaalde aanvraagdossiers in de weg staat of de realisatie op het terrein bemoeilijkt. Eén van die knelpunten is het feit dat bepaalde elementen zoals hagen, heggen, houtkanten, windsingels of hoogstambomen die collectief afgeschermd worden tegen vee uitgetekend kunnen worden uit het perceel. Dit kan met name grote implicaties hebben voor silvopastorale systemen, waar bomen aangeplant worden op weiland of in de buitenloop van bv kippen of varkens. Dicht aangeplante bomenrijen of singels zijn hierin vaak een cruciaal element omdat ze de wind breken, schaduw werpen en zo zorgen voor een aangenamer klimaat. Omwille van de kleinere plantafstand worden de bomen en struiken logischerwijs vaak collectief afgeschermd, hetgeen een efficiënte en kosteneffectieve praktijk is. Doordat het feitelijk onderscheid tussen boombescherming en perceelsomheining in de regelgeving onvoldoende gemaakt wordt, kunnen deze bomenrijen of windsingels geregistreerd worden als een apart perceel en “niet behorende tot het boslandbouwperceel”. Hierdoor voldoet het geheel mogelijk niet meer aan de subsidievoorwaarden, vermits de oppervlakte van het perceel verkleint en de boomdensiteit wijzigt. Een vreemde situatie, die duidelijk maakt dat een beleid dat enerzijds agroforestrysystemen wil stimuleren omwille van (ecologische en andere) meerwaarde, tezelfdertijd toepassers ook ontmoedigt. Door onvoldoende afstemming van en duidelijkheid inzake wetgeving, wordt agroforestry nog steeds te weinig gezien en gestimuleerd als een samenhangend systeem.

Dat sommige regels op Europees niveau vastgelegd zijn, maakt het er niet eenvoudiger op om dit soort barrières weg te werken, maar als consortium agroforestry Vlaanderen blijven we daar via diverse kanalen constructief aan meewerken. We merken ook op dat de stijgende trend van het aantal jaarlijkse aanvragen en areaal, zich ook dit jaar verder doorzet.

© .