Partners

UGent

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

18.10.2017

Opstart operationele groep: P'Orchard, boslandbouw voor buitenvarkens

buitenloopIn september 2017 werd de operationele groep ‘P’orchard’ opgestart. Inagro, ILVO en drie varkenshouders willen samen aan de slag met agroforestry om hun vrije uitloop in te richten. Elk van de landbouwers streeft ernaar om een lokaal, duurzaam én kwaliteitsvol product in de markt te zetten en dit via korte keten om zo de relatie tussen de consument en producent te herstellen. Anders dan de conventionele varkenshouders beschikken ze over een vrije uitloopweide waar de varkens onbeperkt kunnen wroeten.


In Vlaanderen is er nog maar erg beperkte ervaring met het buiten kweken van varkens en het ruimtelijk en economisch integreren van de buitenloop op het bedrijf. We zijn van mening dat agroforestry in de vorm van een boomgaard hierin een rol kan spelen. Dit project kan hiertoe een eerste aanzet zijn. Via de operationele groep is het de bedoeling om eventuele knelpunten te identificeren en kennis, ervaring en innovatieve ideeën samen te brengen en uit te wisselen. Dit kan gaan van hele praktische zaken zoals: “Hoe kunnen bomen op een kostenefficiënte beschermd worden tegen varkens?”, “Welke varkensrassen zijn meer geschikt?”, “Kunnen noten en fruit als aanvullend rantsoen gebruikt worden?”, tot eerder wetgevende en gezondheidsaspecten zoals: “Hoe zit het met voedselveiligheid wanneer noten en fruit uit de buitenloop aangewend worden voor menselijke consumptie?”, … .

buitenloop varkens

Momenteel nemen drie landbouwers deel aan het project, nl. Carl Adriansens (www.hoftermeulen.be - De Haan), David De Keyser (www.deeleenvarken.be - Evergem) en Jens Mouton (www.koolmees.be - Ichtegem). De bedrijven zijn qua organisatie, varkensrassen en vermarktingsstrategieën erg verschillend en dat maakt kruisbestuiving des te interessanter. Eén ding hebben ze gemeen; ze mikken erop een kwaliteitsvol nicheproduct te creëren met een toegevoegde waarde.
De deelnemende landbouwers zien meerdere voordelen in de inrichting van een buitenloop met boslandbouw: namelijk (i) verbeterd dierenwelzijn door beschutting tegen wind, zon en regen, (ii) meerlagig ruimtegebruik waarbij fruit/noten ingezet kunnen worden als aanvullend voederrantsoen of voor menselijke consumptie, (iii) verbeteren van het imago van varkenshouder bij de consument, (iv) en indirecte voordelen op vlak van milieu.

Gedurende het project zullen minstens twee buitenlopen ingericht worden op praktijkbedrijven, die ook als demonstratiebedrijf zullen functioneren.
De resultaten van de literatuurstudie en onderlinge uitwisseling van praktijkervaringen zullen gebundeld worden in een praktische leidraad voor varkenshouders om hun buitenloop optimaal in te richten. Verder zal de meest actuele info en aankondigingen van demo’s of studiedagen ook steeds te vinden zijn op de website www.agroforestryvlaanderen.be of via de nieuwsbrief van “Agroforestry in Vlaanderen”.

Heb je interesse of wens je deel uit te maken van deze operationele groep? Contacteer dan pieter.verdonckt@inagro.be

Dit project kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie.

Vlaamse overheid - EU

     Inagro

© .