Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

02.09.2016

Laatste kans om bestaande agroforestrypercelen aangeplant zonder subsidie te registreren

In 2016 is het voor de laatste keer mogelijk om percelen waarop boslandbouw toegepast wordt sinds winter 2011 – voorjaar 2012, te registreren in de verzamelaanvraag. De registratie van deze percelen is erg belangrijk met het oog op het bekomen van een vrijstelling van een kapvergunning. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet de aanplant evenwel aan de subsidievoorwaarden voldoen (meer info).


Registratie van deze boslandbouwpercelen kan u doen door het toevoegen van de gespecialiseerde productiemethode ‘BL’ op de percelen met boslandbouw. Voor percelen die reeds aangeplant werden met de subsidiemaatregel gebeurt deze registratie automatisch. Vanaf 2017 kan de registratie van boslandbouwpercelen enkel nog voor aanplanten gerealiseerd in het jaar daarvoor. Let op: Percelen aangeplant vóór 2011 komen hiervoor NIET in aanmerking.

© .