Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

22.08.2016

Agroforestry speelt een belangrijke rol in de klimaatstrijd

Het aanplanten van bomen op landbouwland is een effectieve manier om de opwarming van het klimaat tegen te gaan. In 2010 was 43 procent van het wereldwijde landbouwareaal voor minstens 10 procent bedekt met bomen, wat een stijging van twee procent is ten opzichte van het jaar 2000. De totale bedekkingsgraad met bomen steeg tussen 2000 en 2010 met 3,7 procent. In Brazilië, Indonesië en China steeg dat cijfer het sterkst. Argentinië, Myanmar en Sierra Leone kenden de sterkste dalingen.

Wereldwijd heeft landbouw een sterke impact op de koolstof-, water- en nutriëntencyclus en is de sector één van de oorzaken van de opwarming van het klimaat, wat onder meer een ernstige bedreiging vormt voor de wereldwijde voedselvoorziening in de toekomst. De rol die bomen in dat verhaal kunnen spelen door onder meer hun capaciteit om koolstof op te slaan, is tot nog toe vaak onderschat geweest, zo schrijven wetenschappers in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.
Wereldwijd is zowat 50 procent van alle vruchtbare grond in landbouwgebruik en dat percentage loopt nog op. Proportioneel vindt die uitbreiding vooral plaats in de tropen waar naar schatting 80 procent van de uitbreiding ten koste gaat van bos. De vraag naar landbouwsystemen die de uitstoot van broeikasgassen kunnen beperken wordt dus steeds belangrijker, zo klinkt het, en agroforestry is daar zeker één van.
Volgens de wetenschappers hangen ongeveer 1,2 miljard mensen wereldwijd op één of andere manier af van agroforestry voor hun voedselvoorziening. En ook al wordt koolstofopslag via bovengrondse biomassa op landbouwpercelen in de vorm van onder meer bomen soms verwaarloosd in vergelijking met de hoeveelheid koolstof die in de bodem gecapteerd zit, toch is het potentieel van meer biomassa – en dus meer bomen – op landbouwpercelen enorm, aldus de studie. 

Lees de studie hier

© .