Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

25.07.2016

Verslag derde Europese Agroforestry Congres

Van 23 tot en met 25 mei vond het derde Europese Agroforestry congres plaats in Montpellier (FR). Aan dit congres namen zo’n 300 deelnemers uit niet minder dan 26 verschillende landen deel. Tijdens het congres werd aandacht besteed aan een aantal ‘hot topics’: effecten van klimaatverandering, selectie van schaduwtolerante gewassen, het gebruik van modellen om virtuele agroforestry experimenten uit te voeren, hernieuwde aandacht voor traditionele systemen, enzovoort. Ook landbouwers waren uitgenodigd om deel te nemen aan een interactieve sessie waarbij kennis en ervaring kon uitgewisseld worden tussen Europese agroforestry onderzoekers en toepassers.

Naast een aantal plenaire sessies, waren er ook tal van parallelle sessies waarbij korte presentaties gegroepeerd werden volgens een bepaald thema. Dit waren onder meer ‘ontwikkeling van agroforestry in Europa: percepties, barriers en motivaties voor landbouwers’, ‘milieuvoordelen van agroforestry’, ‘innovaties in en voor agroforestry’, ‘productiviteit en economische performantie’, ‘boerengetuigenissen uit gans Europa’, ‘agroforestry & klimaatverandering’, ‘agroforestry-producten: kwaliteit, kwantiteit en diversiteit’, ‘competitie en complementariteit tussen boom en gewas’, ‘silvopastoralisme’, ‘actualiteiten uit het Europese beleid’, en ‘modellering rond agroforestry’.
Tijdens een terreinbezoek kon kennis gemaakt worden met verschillende aspecten van agroforestry in de praktijk. Er was de mogelijkheid om te kiezen voor een aantal bedrijfsbezoeken of voor een kennismaking met het RAP, het Restinclières Agroforestry Platform, het meest omvangrijke agroforestry experiment in Frankrijk met 20 jaar ononderbroken monitoring. 
Vanuit het Consortium Agroforestry Vlaanderen waren er vier deelnemers: Lieve Borremans, Laura Van Vooren en Paul Pardon die elk hun onderzoek voorstelden, en Bert Reubens die als nationaal afgevaardigde een korte toelichting bracht rond de stand van zaken van agroforestry in Vlaanderen.
Meer informatie, een lijvig Book of Abstracts, en alle presentaties zijn terug te vinden via deze link: http://www.agroforestry.eu/conferences/III_EURAFConference

© .