Partners

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

25.07.2016

Over de kloof tussen theoretische opportuniteiten van agroforestry en de toepassing ervan in de praktijk

Vorige maand verscheen in het internationale tijdschrift ‘Agroecology and Sustainable Food Systems’  het eerste wetenschappelijke artikel dat specifiek geschreven werd in het kader van ons project “Agroforestry in Vlaanderen”. Het artikel, geschreven door doctoraatsstudente Lieve Borremans, gaat over de kloof tussen de theoretische opportuniteiten en de actuele toepassing van agroforestry in Vlaanderen. Deze actuele toepassing blijft tot op heden beperkt tot ongeveer 30 landbouwers, dit terwijl agroforestry steeds meer ingang vindt bij beleidsmakers en onderzoekers als landbouwsysteem dat een antwoord kan bieden op de huidige (economische en milieu gerelateerde) uitdagingen in de landbouw.

Om dit te verklaren voerde thesisstudente Dorien Baeyens al in 2011 een bevraging en enquête uit met 86 boeren, waarmee ze aantoonde dat de intentie van landbouwers om met agroforestry aan de slag te gaan heel laag is, temeer daar ongeveer 55% van de landbouwers op dat moment niet vertrouwd waren met dit teeltsysteem. De resultaten van Dorien werden nog verder aangevuld met gegevens afkomstig uit korte interviews met verschillende Vlaamse agroforestry-pioniers en een GIS-analyse. Zo geeft de publicatie ook een mooi overzicht van de karakteristieken van enerzijds de moderne systemen van bomenrijen op akkerbouwpercelen, en anderzijds de oppervlakte agroforestry in ruimere zin (inclusief hoogstamboomgaarden, landbouwpercelen met hagen, houtkanten, bomenrijen, enz.). Uit de volledige studie kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde Vlaamse landbouwer ook op dit moment nog weinig interesse heeft in agroforestry, omdat men de inpasbaarheid in het bedrijf en de winstgevendheid van het teeltsysteem in vraag stelt, alsook omwille van de juridische onzekerheden. Om agroforestry meer ingang te laten vinden in Vlaanderen, zullen zowel onderzoekers als beleidsmakers dus moeten inzetten op deze aspecten. Die boodschap nemen we in elk geval mee binnen ons lopende project! Dat ook de beleidsmakers sinds de initiële bevraging in 2011 niet stilgezeten hebben, kun je nalezen in onze vorige nieuwsbrief.
Het volledige artikel met als titel ‘A sociopsychological analysis of agroforestry adoption in Flanders: understanding the discrepancy between conceptual opportunities and actual implementation’ kan gelezen worden in het Engels onder deze link: http://www.tandfonline.com/eprint/T326wEzmqImNeaMaZyZD/full
Wie graag meer wil weten, kan contact opnemen met Lieve: lieve.borremans@ilvo.vlaanderen.be

© .