Partners

UGent

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

BOSplus

Nieuwsberichten

Huidige artikelen | Categories | Zoek

15.06.2016

Tweedaagse excursie notenteelt in Nederland

Sinds de start van de boslandbouwsubsidie in 2011 blijkt er een groeiende interesse voor notenteelt in Vlaanderen. Echter praktijkervaring en voorbeeldbedrijven in Vlaanderen zijn erg beperkt. Om die reden werd op 12 en 13 mei een excursie georganiseerd naar onze noorderburen in Nederland.
Er werden verschillende pionierbedrijven bezocht waar we van de bedrijfsleiders een realistisch beeld kregen van de mogelijkheden en problemen die ze ervaren en hoe ze hiermee omgaan.


De excursie was vooral bedoeld voor landbouwers met interesse in notenteelt en starters in agroforestry die notenbomen aanplantten of dat overwegen. Met ruim 30 deelnemers, waarvan ruim de helft (toekomstige) landbouwers, verwerkers van noten, maar ook adviseurs en lesgevers bleek de interesse groot.
Wat we vooral onthouden van de bezoeken is dat rassenkeuze enorm belangrijk is en dat meer uitvoering praktijkonderzoek hieromtrent absoluut noodzakelijk is wil men komen tot een rendabele notenteelt. Alhoewel er wel al enige praktijkervaring is met het aanplant, oogst, het drogen en verwerken en de afzet van de noten blijft het voor een stuk experimenteren en improviseren. Ten slotte bleek dat voor het telen van noten ook heel wat geduld nodig is. Zeker bij walnoten duurt het tot 10 jaar vooraleer de bomen in productie komen. Om die reden is het dan ook moeilijk om hier een hoofdinkomen uit te halen. Je kan je dus maar beter bewust zijn van deze lange termijn en de noten daarom meenemen als onderdeel van een ruimer teeltplan op je bedrijf.


Lees hier het uitgebreide verslag van deze tweedaagse excursie.

© .