Leden Consortium

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

BOSplus

AFINET - Agroforestry innovation network

Horizon 2020 (01/01/2017 - 31/12/2019)

Wat is AFINET?

AFINETAFINET stimuleert innovatieve agroforestrypraktijken door een betere kennisuitwisseling tussen land- en bosbouwers, onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs, praktijkcentra, …. .
AFINET is een Europees thematisch netwerk met 13 partners uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België (ILVO en Inagro), Portugal, Polen, Hongarije, Italië, Frankrijk en Finland. Het project wordt gecoördineerd door de Universiteit van Santiago de Compostella in Spanje.
Hoe werkt het AFINET-project?

In elk van de partnerlanden werden Regionale Agroforestry Innovatie Netwerken (RAINs) opgericht. Dit zijn werkgroepen waarin landbouwers en andere belanghebbenden regelmatig bijeen komen om ervaringen te delen en opportuniteiten te zoeken om bestaande agroforestrypraktijken te optimaliseren. Elke RAIN focust op een specifiek thema, afhankelijk van de interesses van de RAIN-leden. Deze interesses werden dan ook geïdentificeerd in overleg met hen. In Vlaanderen ligt de focus op fruit- en notenbomen in diverse teeltsystemen.

Elke RAIN wordt begeleid door een coördinator. Deze is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van relaties binnen een regionaal netwerk, en voor het stimuleren van uitwisseling van kennis met de andere partnerlanden binnen het project.

Welke informatie en kennis worden uitgewisseld?

AFINET bouwt kennis op om meer inzicht te krijgen in de toepassing van agroforestry. Dit gebeurt door een antwoord te bieden op kennishiaten en uitdagingen die toepassers van agroforestry ondervinden, door enerzijds een betere toegang te creëren tot onderzoeksresultaten (zowel gepubliceerde als niet-gepubliceerde), en anderzijds goede praktijken en innovatieve ideeën te identificeren en te verspreiden.

Hoe zal de informatie en kennis verspreid worden?

AFINET gebruikt een waaier aan strategieën om op een effectieve manier informatie te verspreiden: technische fiches, video’s, handleidingen, nieuwsbrieven, trainingen, en andere publicaties. Deze materialen worden opgenomen in de ‘Knowledge Cloud’ (KC), een gebruiksvriendelijk online archief dat zoveel mogelijk informatie over agroforestry zal samenvatten. 
Verder worden er ook regionale activiteiten, trainingssessies en conferenties georganiseerd tijdens het project om kennis te delen.
Volg ons via www.eurafagroforestry.eu/nl/afinet, via www.agroforestryvlaanderen.be of via de sociale media:    

Hoe zal AFINET het verschil maken?

AFINET ondersteunt de toepassing van innovaties die door de RAINs ontwikkeld worden, moedigt nieuwe operationele groepen aan, en ontwikkelt relaties met regionale/nationale beleidsmakers. Door zijn netwerk van partners, verspreidt AFINET lokale oplossingen, die bedacht werden door een regionale RAIN, verder naar andere regio’s en landen. Dankzij actieve deelname van AFINET binnen het ‘European Innovation Partnership’ rond ‘Agricultural Productivity and Sustainability’, dragen de ideeën uit het RAIN-netwerk bij aan de ontwikkeling van de toekomstige Europese onderzoeksagenda. In het Europees parlement in Brussel zal een sessie georganiseerd worden om de resultaten van het AFINET-project te delen met beleidsmakers van de Europese Commissie.

Factsheets

Alley cropping

 
  Bomen en dierenwelzijn

 
     
Beheer van de boomstrook
 
 
  Productieve invulling van de boomstrook 

 
     
Vers of ingekuild boomvoeder en voeding
 
 
   

Filmpjes

Instructievideo fruitbomen


Agroforestry en buitenvarkens

 

Financierder

© .