Links

 • AGFORWARDAGFORWARD - “AGroFORestry that Will Advance Rural Development”

  AGFORWARD is een vierjarig Europees onderzoeksproject (2014-2017) dat inzet op de promotie van agroforestry praktijken in Europa. Er wordt gemikt op verhoogde competitiviteit, en sociale en ecologische duurzaamheid. In het project zijn twee internationale instellingen (waaronder EURAF) en 23 universiteiten, onderzoeksinstellingen en landbouworganisaties over gans Europa betrokken.


 • AGROFEAGROFE - “AGROforestry For Education”

  AGROFE is een Europees project dat tot doel heeft het ontwikkelen van innovatieve vormingen rond agroforestry, aan de hand van modules en gebruik van ICT, en met actieve deelname van professionals. Aandacht gaat nar training “op het veld”.
 • AFAFAFAF - l’Asscocation Française d’Agroforesterie

  In Frankrijk vormt AFAF de voornaamste koepelorganisatie.


 • AGROOFAGROOF

  AGROOF is een collectieve, participatieve organisatie in Frankrijk die zich in Agroforestry specialiseert. Reeds jaren organiseert dit studiebureau vormingen, neemt ze actief deel in projecten, en bundelt ze relevante documentatie en beeldmateriaal op haar website.


 • RNDRND - Ressources Naturelles Développement

  Op de website van de Waalse organisatie Ressources Naturelles Développement (RND), is wat informatie en een getuigenis over agroforestry terug te vinden. • EURAFEURAF - European Agroforestry Federation

  EURAF is de Europese Agroforestry Federatie. Deze organisatie heeft tot doel de ingang van agroforestry/boslandbouwpraktijken in heel Europa te promoten, via internationale uitwisseling, wetenschappelijk onderzoek en lobbywerk bij EU instellingen. EURAF heeft ongeveer 250 leden uit 18 verschillende Europese landen.


 • WervelWERVEL -Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw (Wervel)

  De Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw, WERVEL vzw, introduceerde reeds in 2002 het thema ‘agroforestry’ in het maatschappelijk debat over duurzame landbouw in Vlaanderen. Wervel blijft rond dit thema actief, en zetelt ook in de gebruikersgroep van het IWT-project.
 • AWAFAWAF - Association pour l'agroforesterie en Wallonie et à Bruxelles

  Aan Waalse zijde vormt AWAF, l’Association pour l’Agroforesterie en Wallonie et à Bruxelles, het voornaamste platform rond agroforestry.
 • Landbouw en VisserijAanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen (agroforestry) - Landbouw en Visserij

  Voor de aanplant van een agroforestry- of boslandbouwsysteem, kan een eenmalige subsidie aangevraagd worden waarmee tot 80 procent van de aanplantkosten teruggevorderd kunnen worden. Meer info op de website van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
 • Stichting Agroforestry Nederland Stichting Agroforestry Nederland
  Stichting Agroforestry Nederland (ook wel EURAF Nederland) is een netwerk van onderzoekers en organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van agroforestry in Nederland. Op deze website vindt u informatie over onderzoeksprojecten en praktijkvoorbeelden met agroforestry in Nederland. • Agroforesterie.be; l'alliance de l'arbre et du champ.

  Sinds 5 jaar is agroforestry.be een voortrekker van agroforestry in België. Ze ontwerpen diverse agroforestry projecten en verzorgen vervolgens de realisatie en opvolging van de plantage op terrein.
 • Projet Leader Transgal

  Le projet Transgal est un projet LEADER de cooperation belgo-française. 5 GAL (Groupement d'Action Locale) ont collaboré pour l'objectif de proposer à l'échelle d'un territoire, des dispositifs arborés alliant culture et/ou élévage avec production de bois d'oeuvre, de bois énergie, de fruits, de BRF,... Des dispositifs nnovants, à la fois productifs et respectueux de l'environnement.
 • Trans-agro-forest

© .