Leden Consortium

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

BOSplus

Nieuwsberichten

13.02.2019 - Masterclasses agroforestry in Vlaanderen

Ben je aan de slag met agroforestry of overweeg je dat? Ben je op zoek naar heel concrete handvaten? Of wil je graag verkennen wat dit teelsysteem kan betekenen voor jouw organisatie, voor ruimtelijk beleid, gebiedsgerichte werking, klimaatengagementen of maatschappelijk gedragen voedselproductie? Neem deel aan de FARM-LIFE Masterclasses in 2019


Lees meer ...

10.02.2019 - Bomen op het veld: goed zot? Seminarie agroforestry op Agriflanders

Die bomen staan toch in de weg? Bomen nemen toch licht, water en voedingsstoffen af van de gewassen? Mag ik die bomen dan wel kappen? Wat kan agroforestry betekenen voor Vlaamse landbouwers? Met die vragen, resultaten van wetenschappelijk onderzoek en enkele pionier-landbouwers organiseerde het consortium ‘Agroforestry Vlaanderen’ op 10 januari 2019 een seminarie op Agriflanders.


Lees meer ...

17.01.2019 - Plattelandspret op bezoek bij ILVO rond boslandbouw


Lees meer ...

07.01.2019 - Agroforestry op Agriflanders


Lees meer ...

20.12.2018 - Onze eik

De eik is voor ons land een belangrijke boomsoort; in onze cultuur, in ons landschap, in onze bossen en in tuinen en parken. Hoe oud wordt een eik? Welke flora en fauna leven op en van eiken? Hoe gebruiken we hem in ons land? Hoe groeien jonge eiken? Hoe kun je een eikenbos aanleggen en verzorgen? Welke andere producten dan alleen hout levert het op? Misschien kan de eik ook betekenis hebben in combi met landbouw, bijvoorbeeld als leverancier van eikels voor varkens of misschien zelfs voor mensen?


Lees meer ...

18.12.2018 - De impact van agroforestry, de resultaten

Bomen op landbouwpercelen, oftewel agroforestry, bieden belangrijke ecosysteemdiensten in functie van klimaat, bodem en biodiversiteit, maar ze hebben een impact op de gewasopbrengst van aangrenzende percelen. Voor het eerst zijn er cijfers over die balans in functie van het type gewas en de soort en grootte van de bomen. Organische bodemkoolstof en nutriëntenbeschikbaarheid bleken hoger in de buurt van bomenrijen, en ook nuttige ongewervelden uit de groep van de detritivoren, die voor de afbraak van organisch materiaal zoals plantenresten zorgen, bleken talrijker. De effecten waren het sterkst dichtbij volgroeide bomenrijen. Ondanks een verminderde gewasopbrengst, vooral van aardappelen en maïs in de percelen, bleek de totale opbrengst aan biomassa binnen agroforestry-systemen hoger dan in systemen zonder bomenrijen.

Voor een gedetailleerde bespreking van de resultaten, lees ook onze projectrapporten.


Lees meer ...

Deze website wordt systematisch verder aangevuld en er komen regelmatig nieuwe bijdragen. U doet er als geïnteresseerde dus goed aan om regelmatig langs te komen.

Agenda

01/10/2018, Regio Amien, Frankrijk
Studiedag agroforestry in Frankrijk

10/01/2019 - Flanders Expo Gent
Agroforestry op Agriflanders

20-25/05/2019, Montpellier (FR)
4th World Congress on Agroforestry

Meer

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief?
Schrijf hier in!
Archief

Privacyverklaring

Volg ons op facebook
Neem deel aan de discussies (Facebook groep)

Overzichtskaart Agroforestrypercelen

Filmpjes© .