Leden Consortium

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

BOSplus

Nieuwsberichten

25.11.2020 - Webinar: Faire Prijs Verdienmodellen

Wat is een faire prijs voor mijn product dat op een biologische of agro-ecologische wijze geteeld is?Dit is een vraag van vele landbouwers die, naast de productie van voeding, ook een ecologische of sociale dienst verlenen aan de maatschappij. Via de interactieve 3-delige webinar-reeks Verdienmodellen, Bepalen van de Kostprijs en de Rol van Marketing gaan we op zoek naar antwoorden. We laten experten aan het woord en gaan met de deelnemers in discussie.


Lees meer ...

25.11.2020 - EURAF UPDATES – Agroforestrybeleid in Europa – verleden, heden en toekomst

Afgelopen week hield de Europese Agroforestry Federatie (EURAF) een hier opnieuw te bekijken driedaags online pre-event over agroforestrybeleid. Het jaarlijkse congres werd uitgesteld naar mei volgend jaar en zal plaatsvinden in Sardinië. De Vlaamse overheid mocht ook een stand van zaken geven van 10 minuten waar je iets leert over de adoptie van agroforestry in Vlaanderen. Bekijk het volledige programma van het pre-event.


Lees meer ...

25.11.2020 - Bevraging speciaal voor Meetjeslanders

Laurens Van Damme is een laatstejaarsstudent aan de universiteit van Gent die zijn masterproef schrijft over de verspreiding van agroforestry in het Meetjesland. Meer concreet onderzoekt hij of identiteit al dan niet een rol speelt in het toepassen van boslandbouwsystemen. Hij is dus voornamelijk geïnteresseerd in het sociale en culturele proces dat zich schuilhoudt achter de verspreiding van deze systemen.


Lees meer ...

25.11.2020 - Farmlife agroforestry masterclasses

Jammer genoeg kan de Masterclass over aanplant en boombescherming, die gepland was in december, niet fysiek doorgaan. We trachten wel beelden vast te leggen om de meest prangende vragen te beantwoorden en potentiële aanplanters alsnog vertrouwd te maken met de praktijk... In januari komt er nog een online masterclass over verwerking en vermarkting. We richten onze peilen op februari om elkaar nog eens 'in het echt' te treffen rond exploitatiemogelijkheden van kwaliteitshout.


Lees meer ...

25.11.2020 - Eindrapport Legcombio gepubliceerd

In 2017 ging ILVO van start met het project LegComBio: Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee. In dit project werd onderzocht hoe eenzelfde perceel landbouwgrond efficiënter (optimaliseren van productie) en duurzamer benut kan worden door het doordacht combineren van plantaardige teelten met uitloop voor (biologisch gehouden) pluimvee. Er werd met name naar combinaties met kleinfruit, hazelaars en korte omloop hout (wilgen) gekeken. Intussen is het project afgerond en het eindrapport verschenen. Je vindt het hier terug.


Lees meer ...

25.11.2020 - 'Agromix', een nieuw Europees project rond agroforestry en gemengde landbouwsystemen

ILVO neemt een belangrijke rol op in het Europese project AGROMIX, wat staat voor “AGROforestry and MIXed farming systems. Het doel van het AGROMIX-project is om participatief onderzoek te voeren om de overgang naar veerkrachtig en efficiënt landgebruik in Europa te stimuleren. AGROMIX zal praktische agro-ecologische oplossingen bieden voor landbouw en landbeheer, en voor aanverwante waardeketens, daar waar men aan de slag gaat met gemengde landbouwsystemen (combinaties van dierlijke en plantaardige productie) en/of een bepaalde vorm van agroforestry.


Lees meer ...

Deze website wordt systematisch verder aangevuld en er komen regelmatig nieuwe bijdragen. U doet er als geïnteresseerde dus goed aan om regelmatig langs te komen.

Agroforestry Planner

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief?
Schrijf hier in!
Archief

Privacyverklaring

Volg ons op facebook
Neem deel aan de discussies (Facebook groep)

Overzichtskaart Agroforestrypercelen

Filmpjes © .