Leden Consortium

ILVO

UGent

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Wervel

Nieuwsberichten

16.11.2017 - Uitnodiging: Agroforestry-boost inkomsten en veerkracht, 29 nov EU Parlement


Lees meer ...

18.10.2017 - Verslag agroforestry-excursie Engeland

agroforestry excursieGezien de groeiende interesse in de toepassing van agroforestry en de vele vragen hoe dit in te passen in met name groenteteelt, organiseerde het Consortium Agroforestry Vlaanderen op 12, 13 en 14 september 2017 een excursie naar Zuid-West-Engeland.


Lees meer ...

18.10.2017 - Bomen verhogen het gehalte aan bodemkoolstof en -nutriënten in agroforestrypercelen

boomeffecten op jonge agroforestry percelenBinnen het project Agroforestry in Vlaanderen werden de bodemkarakteristieken op agroforestrypercelen in de gematigde streken bestudeerd. Op basis van deze resultaten werd in september 2017 een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in het internationale tijdschrift ‘Agricultural, Ecosystems and Environment’. Hierin werden de waargenomen stijgingen van het bodemkoolstofgehalte en –nutriëntengehalte beschreven als gevolg van de aanwezigheid van bomenrijen.


Lees meer ...

18.10.2017 - 14 nieuwe agroforestry dossiers goedgekeurd

aanplant hazelaarOok dit jaar konden landbouwers een subsidieaanvraag boslandbouw indienen, en dit tot 15 september. Zestien landbouwers vroegen deze subsidie aan, veertien dossiers werden goedgekeurd.


Lees meer ...

18.10.2017 - Opstart operationele groep: P'Orchard, boslandbouw voor buitenvarkens

buitenloopIn september 2017 werd de operationele groep ‘P’orchard’ opgestart. Inagro, ILVO en drie varkenshouders willen samen aan de slag met agroforestry om hun vrije uitloop in te richten. Elk van de landbouwers streeft ernaar om een lokaal, duurzaam én kwaliteitsvol product in de markt te zetten en dit via korte keten om zo de relatie tussen de consument en producent te herstellen. Anders dan de conventionele varkenshouders beschikken ze over een vrije uitloopweide waar de varkens onbeperkt kunnen wroeten.


Lees meer ...

16.10.2017 - Rapport 'Teelttechnische impact agroforestry'

Het rapport ‘Teelttechnische impact agroforestry’ geeft een overzicht van verschillende teelttechnische aspecten die van belang kunnen zijn bij de implementatie van agroforestry in gematigde streken. O.a. de ruimtelijke organisatie bij aanleg van een agroforestryperceel, het beheer van de boomcomponent (bomenrij, strook onder de bomenrij), en het beheer van de gewaszone (zowel akkerbouw als grasland) komen aan bod. Ook enkele ervaringen uit de praktijk werden opgenomen. Het rapport werd geschreven in het kader van het VLAIO-project ‘Agroforestry in Vlaanderen’, en zal systematisch geactualiseerd worden op basis van nieuwe kennis en ervaringen.


Lees meer ...

16.10.2017 - Nieuwsbrief AFINET


Dit is de eerste nieuwsbrief van het AFINET project. AFINET wil innovatieve agroforestry-praktijken stimuleren door een betere kennisuitwisseling tussen land- en bosbouwers, onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs, praktijkcentra, …. Het is een Europees thematisch netwerk met 13 partners uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België, Portugal, Polen, Hongarije, Italië, Frankrijk en Finland. Het project wordt gecoördineerd door de Universiteit van Santiago de Compostella in Spanje. In Vlaanderen zijn ILVO en Inagro partner.


Lees meer ...

10.08.2017 - Reportage Radio 1: Boeren en bomen "Eén plus één is drie of toch tweeënhalf"


 


Lees meer ...

Deze website wordt systematisch verder aangevuld en er komen regelmatig nieuwe bijdragen. U doet er als geïnteresseerde dus goed aan om regelmatig langs te komen.

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief?

Schrijf hier in!

Archief

Overzichtskaart Agroforestrypercelen

FilmpjesCofinanciers

© .