Partners

ILVO

UGent

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Gefinancierd door

Nieuwsberichten

20.06.2016 - Jaarlijkse infoavond agroforestry

Op 16 juni 2016 ging onze jaarlijkse infoavond omtrent agroforestry door. De bedoeling van dit moment is om alle landbouwers die met agroforestry aan de slag willen gaan of landbouwers die eenvoudigweg interesse hebben te informeren over dit teeltsysteem. Naast technische en juridische aspecten werd in het bijzonder aandacht besteed aan de PDPO-subsidiemaatregel, de dienstverlening en kennis rond agroforestry in Vlaanderen.
Voorafgaand aan de infoavond waren we te gast op het bedrijf van Daniël Van Kesteren waar biologische legkippen worden opgefokt. Deelnemers kregen te zien hij in de ruim 1 ha grote uitloop agroforestry aanplantte, wat de aandachtspunten hierbij zijn en wat Daniël’s motivatie is.


Lees meer ...

15.06.2016 - Tweedaagse excursie notenteelt in Nederland

Sinds de start van de boslandbouwsubsidie in 2011 blijkt er een groeiende interesse voor notenteelt in Vlaanderen. Echter praktijkervaring en voorbeeldbedrijven in Vlaanderen zijn erg beperkt. Om die reden werd op 12 en 13 mei een excursie georganiseerd naar onze noorderburen in Nederland.
Er werden verschillende pionierbedrijven bezocht waar we van de bedrijfsleiders een realistisch beeld kregen van de mogelijkheden en problemen die ze ervaren en hoe ze hiermee omgaan.


Lees meer ...

23.03.2016 - Juridische knelpunten voor agroforestry

Reeds in de eerste nieuwsbrief besteedden we aandacht aan problematische wetgeving voor agroforestry. En het moet gezegd: hoewel er zeker nog knelpunten zijn, doet de overheid flink zijn best om deze weg te werken. Na het bosdecreet is nu ook het veldwetboek aangepast. Agroforestrysystemen worden in deze wetteksten expliciet niet meer als bos beschouwd waardoor de bijhorende vergunningsverplichtingen wegvallen (zowel voor aanplant als voor kap).

Lees meer ...

22.03.2016 - Best practices voor agroforestry in kippenuitloop

Anders dan in de meeste agroforestrysystemen is het minimaliseren van de schaduwdruk geen issue. Integendeel, het bieden van beschutting aan de kippen is net een doelstelling. De oerkip was van nature een bosdier, haar gedomesticeerde nakomelingen zitten ook graag onder bomen.
Lees meer ...

17.03.2016 - Kippen & korte-omloophout

Op het ILVO wordt in het doctoraat van Lisanne Stadig onderzocht wat het effect is van het planten van korte-omloophout (snelgroeiende houtachtige gewassen, in dit geval wilgen, die iedere 3 jaar kunnen worden geoogst) in de uitloop van vleeskippen.
Lees meer ...

Deze website wordt systematisch verder aangevuld en er komen regelmatig nieuwe bijdragen. U doet er als geïnteresseerde dus goed aan om regelmatig langs te komen.

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief?

Schrijf hier in!

Archief

Cofinanciers

© .