Partners

ILVO

UGent

Bodemkundige Dienst van België

Inagro

agrobeheercentrum

Gefinancierd door

Nieuwsberichten

25.07.2016 - Agroforestry in het Europees parlement

Ook op Europees vlak beweegt er momenteel heel wat rond agroforestry. Zo werden recent twee resoluties goedgekeurd door het Europees parlement, waarin het belang van agroforestry voor een duurzame landbouw benadrukt wordt. Een resolutie van het Europees Parlement geeft het standpunt van dit parlement weer over een bepaald onderwerp. De resolutie geeft uitdrukking aan de politieke wil van het Europees Parlement, maar met een resolutie wordt er niets besloten. Het doel van het Europees parlement met een resolutie is de Europese Unie ertoe te bewegen op een bepaald onderwerp in actie te komen. Idealiter zou de Europese Commissie en - op bepaalde beleidsterreinen - de lidstaten met voorstellen komen. Bij vervolgdocumenten wordt dan vaak verwezen naar de resolutie. Hieronder vind je beide resoluties.


Lees meer ...

25.07.2016 - Verslag derde Europese Agroforestry Congres

Van 23 tot en met 25 mei vond het derde Europese Agroforestry congres plaats in Montpellier (FR). Aan dit congres namen zo’n 300 deelnemers uit niet minder dan 26 verschillende landen deel. Tijdens het congres werd aandacht besteed aan een aantal ‘hot topics’: effecten van klimaatverandering, selectie van schaduwtolerante gewassen, het gebruik van modellen om virtuele agroforestry experimenten uit te voeren, hernieuwde aandacht voor traditionele systemen, enzovoort. Ook landbouwers waren uitgenodigd om deel te nemen aan een interactieve sessie waarbij kennis en ervaring kon uitgewisseld worden tussen Europese agroforestry onderzoekers en toepassers.
Lees meer ...

25.07.2016 - Over de kloof tussen theoretische opportuniteiten van agroforestry en de toepassing ervan in de praktijk

Vorige maand verscheen in het internationale tijdschrift ‘Agroecology and Sustainable Food Systems’  het eerste wetenschappelijke artikel dat specifiek geschreven werd in het kader van ons project “Agroforestry in Vlaanderen”. Het artikel, geschreven door doctoraatsstudente Lieve Borremans, gaat over de kloof tussen de theoretische opportuniteiten en de actuele toepassing van agroforestry in Vlaanderen. Deze actuele toepassing blijft tot op heden beperkt tot ongeveer 30 landbouwers, dit terwijl agroforestry steeds meer ingang vindt bij beleidsmakers en onderzoekers als landbouwsysteem dat een antwoord kan bieden op de huidige (economische en milieu gerelateerde) uitdagingen in de landbouw.
Lees meer ...

25.07.2016 - Vergeet je steunaanvraag voor agroforestry niet

Landbouwers kunnen binnenkort weer subsidie aanvragen voor agroforestry of boslandbouw. Voor dit landbouwsysteem, waarbij bomenteelt en landbouwgewassen of dieren worden gecombineerd op eenzelfde perceel, kan de landbouwer tot maximaal 80% steun ontvangen voor aanplant van de bomen. Aanmelding van geïnteresseerde landbouwers via het e-loket tegen uiterlijk 16 september 2016 is noodzakelijk!


Lees meer ...

20.06.2016 - Jaarlijkse infoavond agroforestry

Op 16 juni 2016 ging onze jaarlijkse infoavond omtrent agroforestry door. De bedoeling van dit moment is om alle landbouwers die met agroforestry aan de slag willen gaan of landbouwers die eenvoudigweg interesse hebben te informeren over dit teeltsysteem. Naast technische en juridische aspecten werd in het bijzonder aandacht besteed aan de PDPO-subsidiemaatregel, de dienstverlening en kennis rond agroforestry in Vlaanderen.
Voorafgaand aan de infoavond waren we te gast op het bedrijf van Daniël Van Kesteren waar biologische legkippen worden opgefokt. Deelnemers kregen te zien hij in de ruim 1 ha grote uitloop agroforestry aanplantte, wat de aandachtspunten hierbij zijn en wat Daniël’s motivatie is.


Lees meer ...

Deze website wordt systematisch verder aangevuld en er komen regelmatig nieuwe bijdragen. U doet er als geïnteresseerde dus goed aan om regelmatig langs te komen.

Agenda

Momenteel nog geen agenda items

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief?

Schrijf hier in!

Archief

Cofinanciers

© .